پژوهشگر گرامی

 براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/000/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 2/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/000/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان

 مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی

 به داوران ارسال نخواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-240 

3. خوانشی نو از کتاب الفروق حکیم تِرمِذی

صفحه 57-102

شمس‌الدین عزیزپور؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)


5. «خاتمۀ» روضة الصفا(تألیف سده نهم): بحثی در باب مؤلف و محتوای آن

صفحه 125-166

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر؛ هادی عالم زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-7071