احتراما به استحضار نویسندگان گرامی می رساند: با توجه به لزوم رعایت آیین نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم مبنی بر تعیین نوع مقالات قابل پذیرش در این مجله (تاریخ و تمدن اسلامی) از این پس علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات ترویجی، مروری و روش شناسی شما نیز پذیرفته می شود. لذا از نویسندگان محترم تقاضا دارد قبل از آپلود مقاله خود نوع آن (پژوهشی، ترویجی، مروری و یا روش شناسی) را در بالای صفحه اول مقاله معین فرمایید.

 پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

  لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-196 

2. سَنجه فلسفی جهاد: فارابی

صفحه 33-70

امیرحسین امامی کوپایی؛ سعید عدالت نژاد؛ رضا نجف زاده


3. روابط علمی زیدیه و امامیه از غیبت صغری تا قرن ششم هجری

صفحه 71-100

گیتی محمدبیگی؛ علی رضا ابطحی؛ محمد علی چلونگر


5. ریخت شناسی شورش‌های نان در عصر مظفری

صفحه 127-150

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


6. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-7071