شیوه نامه مجله

احتراما به استحضار نویسندگان گرامی می رساند: با توجه به لزوم رعایت آیین نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم مبنی بر تعیین نوع مقالات قابل پذیرش در این مجله (تاریخ و تمدن اسلامی) از این پس علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات ترویجی، مروری و روش شناسی شما نیز پذیرفته می شود. لذا از نویسندگان محترم تقاضا دارد قبل از آپلود مقاله خود نوع آن (پژوهشی، ترویجی، مروری و یا روش شناسی) را در بالای صفحه اول مقاله معین فرمایید.

 


  

• دوره انتشار : دوفصلنامه
• رتبه مجله:  علمی- پژوهشی دارای ایندکس ISC
• نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
• روش داوری: دوسو ناشناس، دستِ کم دو داور
• هزینه داوری، ویراستاری و چاپ: دارد
• نحوۀ صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
• میانگین زمان داوری و رسیدگی: حداقل دوماه
• زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
• وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
• نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

 


 

 

 

 پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

  لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-362 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-7071