نویسنده = محمد نورمحمدی نجف‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی


2. نظریه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان (برپایه آداب‌الحربها

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-128

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ محسن معصومی؛ ابراهیم موسی‌پور بشلی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی