نویسنده = سیده مطهره موسوی
تعداد مقالات: 1
1. مبلمان ایرانی در دوره اسلامی: از سلجوقیان تا زندیان

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-177

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد