کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 2
1. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی


2. نابودی آثار تاریخی آمل

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، تابستان 1384، صفحه 93-109

محمد علی کاظم بیگی