کلیدواژه‌ها = تاریخ تشکیلات اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. مصادره اموال: اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی آن در عصر عباسی(از آغاز تا پایان سده پنجم)

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-69

مهدى قربانى حصارى؛ ابراهیم موسى پور بِشِلى؛ قنبرعلى رودگر


2. هدف‌یابی از نگارش جوامع العلوم ابن فریغون: نقد دیدگاه‌ها

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

طاهر بابایی؛ احمد بادکوبه هزاوه


3. جایگاه و توانمندی های سیاسی نهاد شرطه بغداد (از تأسیس تا اوایل عصر بویهی)

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 73-87

سید هاشم آقاجری؛ علیرضا اشتری تفرشی