کلیدواژه‌ها = ابن خلدون
تعداد مقالات: 2
1. مقدمه ای بر دیدگاه ابن خلدون در باب انحطاط تمدن اسلامی

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 81-100

یوسف جعفرزاده


2. تحولات فلسفی – کلامی دوره حفصی

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 113-149

محمدرضا پاک