کلیدواژه‌ها = رضاشاه
تعداد مقالات: 2
1. رهیافتی چپگرایانه به تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر: دیدگاه‌های آواتیس میکائیلیان (سلطانزاده)

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-272

رضا صدیقی پاشاکی؛ حسین آبادیان؛ باقر علی عادلفر؛ ذکراله محمدی


2. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی