کلیدواژه‌ها = مصادره در خلافت اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. مصادره اموال: اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی آن در عصر عباسی(از آغاز تا پایان سده پنجم)

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-69

مهدى قربانى حصارى؛ ابراهیم موسى پور بِشِلى؛ قنبرعلى رودگر