کلیدواژه‌ها = جنگ عادلانه
تعداد مقالات: 2
1. سَنجه فلسفی جهاد: فارابی

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-70

امیرحسین امامی کوپایی؛ سعید عدالت نژاد؛ رضا نجف زاده


2. نظریه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان (برپایه آداب‌الحربها

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-128

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ محسن معصومی؛ ابراهیم موسی‌پور بشلی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی