کلیدواژه‌ها = راه‌آهن
تعداد مقالات: 1
1. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی