تعداد مقالات: 219
76. شایسته سالاری در منصب وزارت درعصر عباسی از نظر تا عمل

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 39-69

غلامرضا منتظری


77. رسالۀ فی [توضیح اشکال] الاسطرلاب الکری: بررسی رساله ای مجهول المؤلف درباره اسطرلاب کروی

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-83

سید جمال lموسوی؛ سید محمّد مظفّری


79. بنی رَزین و مناسبات بربری – عربی مسلمانان در اندلس سده‌های میانه

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

سهراب اسلامى؛ یونس فرهمند؛ هادی عالم زاده


80. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند


81. مصادره اموال: اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی آن در عصر عباسی(از آغاز تا پایان سده پنجم)

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-69

مهدى قربانى حصارى؛ ابراهیم موسى پور بِشِلى؛ قنبرعلى رودگر


82. تاریخ‌نگاری محلی در شام: تاریخ دمشق ابن‌قَلانِسی

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

آمنه باقری؛ معصومعلی پنجه


83. سرانجام سلطان جلال‎الدین خوارزمشاه

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-74

یزدان فرخی


84. حرفه آهنگری در منابع اسلامی از منظر تاریخ اجتماعی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-60

نگار ذیلابی


85. کارکردهای نسب‌شناسی در مطالعات تاریخ اسلام

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

مهدی بیگدلی؛ سیدابوالفضل رضوی؛ رضا شعبانی


86. پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-88

امیر دهقان نژاد؛ محسن رحمتی؛ عبدالرسول عمادی


87. خوانشی نو از کتاب الفروق حکیم تِرمِذی

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-102

شمس‌الدین عزیزپور؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)


88. خرد‌گرایی یا نص‌گرایی در البدء و التاریخ

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-80

خضر پورعبادی؛ یونس فرهمند


89. نقش ادوات پرتابی در جنگ‌های قلعه‌ای در سرزمین‌های اسلامی پیش از ابداع توپ

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-89

محمد حسین فرجیهای قزوینی؛ محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو


90. تطور اصطلاح رعیت و قشربندی رعایا در تشکیلات اسلامی

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-104

نگار ذیلابی


91. بررسی واژه شناختی و معناشناختی روستا و رستاق در دوره اسلامی تا سده هفتم هجری 1

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-86

الهام امینی کاشانی؛ قنبر علی رودگر


92. منازعات حنابله با شیعه امامیه در عصر سلجوقی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-124

علی محمدی


93. دشت قپچاق: بررسی جغرافیایی و تاریخی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-75

مهدی عبادی؛ زینب فضلی


94. غازانیه تبریز: نماد تحول فرهنگی مغولان

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-82

پرویز علی پرویز علی؛ شهرام یوسفی فر


95. گروش قبطیان به اسلام در دوره ممالیک بحری: زمینه ها، علل و پیامدها

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-105

معصومعلی پنجه


96. مجریطی و رساله‌ کیمیایی او ،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-108

یونس فرهمند؛ امیر عبدالهی


97. بازخوانی حرکت ها و قیام های به آفرید، سنباذ، اسحاق، استاذسیس و مقنّع در خراسان بزرگ

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 81-126

مسعود صفری


98. پانزده مدرسۀ ناشناخته درخراسان (سده های چهارم تا ششم هجری)

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-82

قربان علی اسماعیلی


99. کنیزان: وضع اجتماعی- حقوقی در دورۀ مغول- ایلخانی

دوره 3، 1(پیاپی 5 بهار و تابستان 1386)، بهار و تابستان 1386، صفحه 85-113

فریبا کاظم نیا


100. بازتاب تاریخ در دیوان لغات الترک محمود کاشغری

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 51-64

سید مهدی جوادی