نقدی بر مقاله «دهستان یثرب/مدینه در دوره پیامبر بر پایه شواهد و قرائن سده‌های نخست هجری»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Village of Yathrib/Medina in the Prophet Era; Based on the First Centuries A.H. Evidences”: A Critical Appraisal