تنوع و تکامل پرتابه های جنگی در دوره اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شیوه های متفاوت نبرد در طول تاریخ اسلام، استفاده از جنگ افزارهای مختلف را ایجاب می کرد. در
سده های میانه اسلامی بیشتر شهرها دارای دیوارهای دفاعی به دور خود بودند؛ ازاین رو، نبردهای
محاصره ای شیوه رایج جنگها به حساب می آمد. در اینگونه نبردها، سلاح های سنگین پرتابی به ویژه
منجنیق کارایی بسیار داشت؛ اما افزون بر سلاح، نوع پرتابه های جنگ افزارها نیز در دستیابی به موفقیت
تأثیری بسزا می گذاشت. پرتابه های منجنیق که در ابتدا سنگی بود، با گذشت زمان تحول و تکامل یافت.
در دوره های بعد پرتابه های انفجاری با قدرت تخریبی چشمگیرتر ابداع شد که می توانست حصار شهرها
را در هم بکوبد. در این مقاله، پس از مروری کوتاه بر تحولات پرتابههای منجنیق، به انواع این پرتابه ها و
عملکردشان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity and Evolution of War Projectiles During the Islamic Period

چکیده [English]

Throughout the history of Islam, the different ways of fighting
required the use of various weapons. During the Islamic middle ages,
most cities possessed the defensive walls. Thus, the method of siege
warfare was considered as the common way in the battles. In such
battles, heavy launching weapons, especially catapults, were very
useful. However, the types of projectile weapons had the greatest
impact on achieving success. In catapult projectiles the stone was used
at first, but it was developed over the time. In later periods, explosive
projectiles were invented with a significant damage that could blow
the city's barriers. In this study, after a short review on the evolution
of catapult projectiles, we shall analyze the various types of these
projectiles and their performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • ballistic
  • Mangonel (Mandjanik)
  • Stone
  • Ghodour
  • Sandough
  • siege
  • Hisar
  • baro
  • Weapons
  • war