شَد و مجلس شَد 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

« شَد » میان بندی نمادین بوده که هنگام تشرف و پیوستن به سلک جماعات اهل فتوت، اصناف و برخی
طریقت های صوفیه، در مراسمی آیینی و در مجلسی با حضور اعضای پیشین، به کمر فرد تازه وارد و
مبتدی بسته می شده است؛ با برگزاری آیین شد، شخص به عضویت دائمی یا آزمایشی جماعات یادشده
درمی آمد. این آیین که دست کم تا سده هفتم هجری پیشینه دارد، تا دوره حاضر – برای نمونه نزد
برخی سلسله های متصوفه- ادامه یافته است. شد، افزون بر این که نشانی از تأیید عضویت جماعات
یادشده بوده، کارکردهای دیگری نیز داشته است؛ چنان که نزد پیشه وران و اهل بازار، شد عضو، به نوعی
داشته « لُبس خرقه » پروانه کسب او شمرده می شده، و در بین برخی متصوفه کارکردهایی شبیه آیین
است.کارکردها، تاریخچه، جنس و شکل و ویژگی های ظاهری، شرایط مشدودان و جزئیات مراسم و
مجلس شد، بر اساس فتو تنامه ها و کس بنامه ها (به ویژه فتوت نامه های پارسی که در پژوهش های
پیشین کمتر به آنها پرداخته شده) در این مقاله بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Shadd" and its Ceremony

چکیده [English]

"Shadd" is a symbolic belt which was being tied around the waist of
the neophytes and novices of fityān, aṣnāf and some sufi communities
in an initiation ceremony where the earlier waist-tied (mashdūd)
members presented. By this ceremony, the person became,
provisionally or permanently, a member of the aforementioned
communities. It has been emerged at least in the 7th century and
continued in some Sufi orders so far. In addition to be a sign of
acceptance in the mentioned groups, shadd has also functioned in
some other ways; among the traders, it has somehow been as a license
for their job and among some Sufis functioned as lubs i khirqa
ceremony. In this paper, the function, history, material, apparent
features, conditions and terms of mashdūds ceremony details have
been investigated. The study is based on the futuwwat-nāmas and
kasb-nāmas, particularly the Persian ones which have been seldom
studied in previous surveys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shadd
  • rabã al-miÈzam
  • initiation ceremony
  • Futuwwat
  • aßnāf