هندوان و آیین های محرم در دکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آیین های مرتبط با محرم یکی از با شکو هترین آیین های شیعی در دکن است. سلاطین مسلمان دکن با
آگاهی از این واقعیت که اکثریت جامعه دکن را هندوان تشکیل میداده اند، برای ایجاد همزیستی میان
مسلمانان و هندوان و نیز فراهم آوردن زمینه های گسترش تشیع، هندوان را به مشارکت در آیین های
محرم تشویق می کردند. مشارکت هندوان در آیین های محرم موجب شد که به تدریج این آیین ها تحت
تأثیر آداب و رسوم محلی، شکلی هندی و بومی به خود بگیرد. این مقاله به بررسی دلایل و انگیزه های
مشارکت هندوان در برپایی آیین های محرم و پیامدهای این مشارکت از قرن نهم که تشیع در برخی از
مناطق دکن رسمیت یافت تا عصر جدید و تسلط بریتانیایی ها بر این منطقه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MuÈarram Ceremony Among Hindus in Deccan

چکیده [English]

One of the most significant Shiite rites in Deccan is MuÈarram
ceremony. Knowing that the majority of Deccan are the Hindus; in
order to create coexistence among Muslims and the Hindus; for
spreading of Shiite and probably their own reign, the Muslim Sultans
of Deccan encouraged Hindus to participate in MuÈarram ceremonies.
Their participation gradually influenced MuÈarram ceremony and
took it under the effect of local customs and traditions. This article
aims to survey the reasons and motives of Hindus participation in
holding MuÈarram ceremonies and its consequences and also
recognition and formation of Shiite in some Deccan regions since 9/14
AD, up to the period of the British domination over this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deccan
  • MuÈarram ceremony
  • Hindus
  • Ashurkhana
  • T#azīya