پیامدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ورود اسلام به ایران و به دنبال آن مهاجرت قبایل عرب به این سرزمین، تأثیرات عمیق و بنیادینی بر
ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران نهاد. هرچند تعداد این مهاجران به نسبت
ساکنان بومی این سرزمین ناچیز بود، اما به دلیل سلطه آنان به لحاظ سیاسی و مذهبی در جهان اسلام،
تأثیرشان بر جامعه ایرانی دیرپا و عمیق بود، اینان در عین حال با سازمان و ساختار قبیله ای، معیشتی و
فرهنگی خاصی که داشتند خود دستخوش تحولات عمیق در جنبه های معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و
سیاسی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Consequences of Arab Tribes Immigration to Iran

چکیده [English]

The entry of Islam to Iran and then immigration of the Arab tribes to
that country had some great and essential political, social, cultural and
economical effects on it. Because the migrants had different
motivations, they didn’t just consist of military forces and primitive
people, but also included all the Arab Tribes and groups. Although the
migrants were in minority, they had enormous and deep effect on
Iranian society and they had accepted may of Iranian’s values,
because these group’s religion and political affairs were prevalent
among Islamic nations. The article is considering the consequences of
Arab migration to Iran until the end of Umayyad period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam and Iran
  • Arab Immigration to Iran
  • Consequences of conquest of Iran