دشت قپچاق: بررسی جغرافیایی و تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دشت قپچاق، نامی است که در متون جغرافیایی و تاریخی دوره اسلامی بر دشت وسیع واقع در شمال
غربی آسیا، غرب قزاقستان و جنوب روسیه امروزی (استپ های اوراسیا) اطلاق شده است. تتبع در منابع
نشان می دهد که نام این دشت در منابع به اشکال مختلفی آمده است. به رغم بسامد قابل توجه این اسم
در منابع، به ویژه از قرن پنجم هجری به بعد، آگاه یهای مختصر و اشار هوار موجود، تصور دقیقی درباره
حدود جغرافیایی این دشت به دست نم یدهد؛ با این حال مشخص است که اتحادی های از قبایل قپچاق
تا زمان استیلای مغولان بر این سرزمین در اوایل قرن هفتم هجری، در این دشت سکونت و تسلط
داشته اند. عدم تشکیل دولت و قدرت مرکزی در دشت قپچاق با مرزها و ثغوری مشخص، پراکنده بودن
قبایل در این دشت وسیع و نیز استمرار زندگی بدوی آنان در طول حدود دو قرن تسلط آنها بر آن، از
جمله موانع مهمی است که تعیین دقیق حدود و ثغور آن را دشوار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DASHT-I |_PČA|: A Geographical and Historical Survey

چکیده [English]

Dasht-i |ip´aÎ is a name used in the Islamic geographical and
historical sources for the vast plains of northwest Asia, West
Kazakhstan and southern present-day Russia (Eurasian steppes).
Research in the Sources indicates that this name appears in various
forms. Despite the high frequency of the name in the sources,
especially from the fifth/eleventh century onwards, because of the
existing brief and concise information, it is not possible to conceive
the geographical borers of this plain. However, it is clear that this
plains up to the Mongol domination in the early seventh/thirteenth
century, inhabited and dominated by the confederation of the |ip´aÎ (Kipchak) tribes. Reasons such as non-existence of a State and the
central power with known Territories and clear frontiers in Dasht-i |ip´aÎ, scattering of the |ip´aÎ tribes in the vast plains and the
continuation of nomadic life of |ip´aÎ s during nearly two centuries
of their domination on the steppes, are the major obstacles that make it
difficult to determine exact borders of Dasht-i |ip´aÎ. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Geography
  • Dasht-i |ip´aÎ
  • |ip´aÎ Turks/ |ip´aÎs. 1