شاهان صفوی و موسیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

موسیقی ایرانی در عصر صفوی، همانند بسیاری از مظاهر فرهنگی و اجتماعی زندگی ایرانیان، از
سیاست های حکومت دیرپای صفوی سخت تأثیر پذیرفت. این تأثیرپذیری البته در دوره های سلاطین
مختلف تفاوت داشت، چنان که در عهد شاه عباس اول به دلیل علاقه او به موسیقی، این هنر رونقی
گرفت و برعکس در دورة شاه طهماسب اول، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین که تحت تأثیر فقها با
موسیقی مخالف بودند، این هنر روی به انحطاط نهاد و موسیقی دانان با تضییقات بسیاری مواجه شدند و
از همین رو، شمار زیادی از آنان ناگزیر از مهاجرت به سرزمین های خارج از قلمرو صفوی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safavids Kings and Music

چکیده [English]

The Iranian music as many cultural and social manifestations and was
affected by safavids era. The Iranian,s life style got so many effects
from politics of safavids government.These effects also in the periods
of various kings were different. In the age of first Shāh Abbās
because of his tendency to the music,it developed.But in the ages of
Shāh Tahmāsb and Shāh Solaymān because of Jurists, domination on
them, they were against the music. At that time this art was going to
decline, the musicians were left their country and this art became
weak. Because of these issues many of them migrated to the other
lands out of the Safavids territory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavids
  • Iranian music
  • Jurists and music