تحولات سگبانی در دیوانسالاری عثمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سگبانی، از مشاغل درباری دولت های مسلمان ایرانی و عثمانی، جایگاه ویژه ای در امور مربوط به شکار
داشته است. این شغل در نظام دیوان سالاری عثمانی– نسبت به تشکیلات اداری سایر حکومت ها-
برجسته تر شده و از جهت وظایف و اهمیت دگرگونی های بسیاری است. شرایط حاکم بر دیوانسالاری
عثمانی، سگبانان را ناگزیر می کرد که به صورت فرعی به نظامی گری نیز بپردازند. به مرور زمان، وظایف
درباری سگبانان به فراموشی سپرده شد و آنان صرفا در امور نظامی به کار گرفته شدند. استمرار
نظامی گری سگبانان موجب شد که در آثار دوره عثمانی واژه سگبان با واژ ه جنگجو مترادف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sagbān Developments in the Ottoman Administration

چکیده [English]

Sagbān or Sekban as one of the court jobs were allocated a special place
in the hunting sector in Iranian states and Ottoman. This term in the Ottoman
administration -as compared with the administration of other states - is more
prominent and There was many changes in this term. According to the needs
and conditions of the Ottoman administration, the sagbāns in addition to the
court fuctions, has used as military force and also their court duties Was
forgotten over time. With the continuing militarization of Segbans, this term
be synonymous with Warrior or Soldier and was used exclusively in military
affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ottoman administration
  • Sagbān
  • Court and Military organization
  • Functions
  • importance