سلَفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه و اندیش هها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سلفیان تکفیری، گروه هایی از مسلمانان اند که به علت پاره ای از اندیشه ها، از جانب مخالفانشان به این
نام مشهور شده اند. خاستگاه نخستین این گروه ها مصر است و سپس اندیشه های آنان به دیگر کشورهای
مسلمان سرایت کرد. پس از الغای خلافت عثمانی و فروپاشی آن در 1924 و وقوع برخی تحولات
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در مصر، ب هتدریج اندیشه تشکیل حکومت اسلامی به عنوان بدیلی برای
نهاد خلافت در میان گروه های مسلمانی که هویت خود را در معرض نابودی می دیدند، مطرح شد. این
گروه ها که به طور عمده منشعب از نهضت اخوان المسلمین، و ملهم از رویکردهای آن بودند، در دهه
شصت، هفتاد و هشتاد میلادی عرصه سیاسی  اجتماعی مصر را زیر تأثیر خود قرار دادند. از مهم ترین
گروه های سلفی جدید میتوان به تنظیم الفنیة العسکریة، جماعة المسلمین یا جماعة التکفیر و الهجرة، و
جماعة الجهاد اشاره کرد. این مقاله میکوشد با بیان خاستگاه و اندیش ههای سلفیان جدید معرفی
را بررسی « الجهادیون » یا « تکفیری » مهم ترین گروه ها و رهبران آنها، علت شهره شدن این گروه ها به
کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salafiyan Takfiri or al-Djihaddiyyun: Origin and Ideas

چکیده [English]

Salafiyan Takfiri are among the extremist groups of Muslims who are
known by this title, given to them by their opponents, due to their
particular ideas. The group emerged in Egypt but then later appeared
in other Muslim countries. After the collapse of the Ottoman Empire
and the emergence of new independent countries in the region in
1924, economic, social, and political developments in later decades
gradually led to the idea of forming Islamic government as an
alternative to the Caliphate in Egypt. The adherents of this vision were
some Muslim groups who felt that their Islamic identity in such
conditions was subject to the danger of destruction. They who,
generally speaking, stem from the Muslim of Brotherhood and were
under their influence in attitudes, occupied the socio-political
atmosphere of Egypt in the seventies and eighties. Among them, the
most important groups of those are TanÛÐm al-Faniyya alÝAskariyya,
DjamAÝa al-MuslimÐn or DjamAÝa al-TakfÐr wa al-
Hijra, DjamAÝa al-Jihad. Introducing the ideas as well as the leaders
of these groups, this paper tries to examine why they became wellknown
as Salafiyan Takfiri or al-Djihaddiyyun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafiyan Takfiri
  • al-Djihaddiyyun
  • Salafiyya
  • Tanzim al-Faniyya al-Askariyya
  • Djama al-Takfir wa al-Hijra
  • Djama al-Jihad