بررسی کتیبه های توغ های عزاداری در ایران عصر صفوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

توغ از جمله علَم های مذهبی است که از جنبه های مختلف آیینی، دینی، مرد مشناختی و هنری درخور
پژوهش است. به ویژه کتیبه های توغ ها که به طور عمده دربرگیرنده سوره ها، آیات قرآنی، اسماءالحسنی،
اسامی چهارده معصوم، صلوات کبیره و دیگر ادعیه است، می تواند جهت گیری های کلی آنها را که بیشتر
مبتنی بر حاج تخواهی، تسبیح و ذکر خداوند و یادکرد از معصومین و استمد اد و نصر ت خواهی و
آرمان های تشیع است، عرضه کند. این توغ ها به طور عمده یادگار اواخر دوره صفوی تا اوایل قاجاری
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epigraphs of the mourning Tūghs in the Safavid Iran

چکیده [English]

Tūgh is one of the Shi’i religious “‘Alāmat”s which is to be studied
from ritual, religious, anthropological, and artistic viewpoints. In
particular, the epigraphs of the Tūghs contain the Qur’anic sūras and
verses, the Most Beautiful Names of Allah, the names of the Fourteen
Impeccables, the Great Blessings, and other prayers. These
inscriptions indicate the general orientations or the Tūghs that are
mainly based on recourses, glorification and remembrance of Allah,
remembering the Impeccables, seeking help, and Shi’i ideals and
slogans. These Tūghs are mainly souvenirs of the late Safavid to the
early Qājār eras.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tūgh
  • Moharram rituals
  • Epigraph