مجریطی و رساله‌ کیمیایی او ،

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مجریطی از دانشمندان مسلمان قرن چهارم هجری در اندلس است. او اگر چه در نجوم و ریاضی شهرت بسیار دارد، اما در دیگر علوم چون کیمیا آثاری درخور توجه نگاشته است. یکی از این آثار، رساله­ ای است به نام الرسالة القفطیة که ترجمه ه­ای کهن از آن به فارسی نیز در دست است؛ این رساله، حاوی گفتگوهایی بین اخوان الصفا با مجریطی است که وی در پاسخ به سوالات کسانی که از بیماری خود سخن گفته اند، داروهایی را تجویز کرده است و سرانجام آنان گفته های وی را «عناصر حکمت عجیبه» نامیده­ اند. این پژوهش ضمن بررسی اجمالی زندگی مجریطی به چاپ انتقادی متن عربی و فارسی این رساله پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Madjriti and his Alchemical Pamphlet

چکیده [English]

Madjriti is one of the Muslim scholars in the fourth century A.H. in
Andalusia. Although he is known in astronomy and mathematics, he
had some important writings in other sciences such as alchemy. One
of his works that its ancient translation in Persian is also available is a
pamphlet called al-Risāla al-Kiftiyya. This pamphlet contains
conversations held between Ikhwān al-Safā and Madjriti. Through the
conversation, he prescribed some drugs in the response of those who
had asked him concerning their illness. When the questioners received
his opinions, they called them "elements of the strange practice of
medicine''. Introducing short biography on Madjriti, this article
contains a critical text of Arabic and Persian edition of al-Risāla al-
Kiftiyya

کلیدواژه‌ها [English]

  • Madjriti
  • alchemy
  • al-Risāla al-kiftiyya
  • al-Rutbat al- Hakim
  • al Ghayat al-Hakim