سیاست دینی و مذهبی خوارزمشاهیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حکومت خوارزمشاهیان (49-618 ق) از جمله دولتهای ترکتبار بود که در دوران 
ضعف و تجزیة حکومت سلاجقه، در خوارزم شکل گرفت. این سلسله، نظر به اتخاذ
سیاست حمایت از معتزله و شیعه، فرصت تاریخی و بستر مناسبی برای مکتب اعتزال و
علویان در خوارزم خاصه برای نفوذ آنان در ساختار قدرت و مناصب اداری و تشکیلات
دیوانی فراهم کرد. در این مقاله کوشش شده، مقاصد سیاسی دولت خوارزمشاهیان
بازبینی شود تا بر مبنای آن نقش سلاطین خوارزمشاهی در ایجاد زمینه های لازم برای
رشد جریان های فکری و عنایت ویژة آنان به عقاید معتزله و حمایت از علویان و شیعیان
در برابر عباسیان در این سامان شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Religious Politics of Khwarazm-Shahs

چکیده [English]

Khwarazm-Shahs (491-618 A.H.) who were of Turkish origin,
established a state in Khwarazm during Seljuk's declination and
fragmentation. This dynasty, regarding their adoption of a theological
and religious policy to protect Shiites and Mu‘tazilites, created a
historical opportunity and an appropriate background for the
development of their doctrines in Khwarazm, and particularly their
infiltration of Khwarazm -Shahs’ power system, administrative
positions and chancellor establishments. Examining Khwarazm -
Shahs’ political intentions, this article is to recognize the role of the
kings of this dynasty in creating necessary backgrounds for the
development of intellectual courses, and also their special attention to
Mu‘tazilits’ beliefs and their protection of Shiites and Alawids against
Abbasids. (F.S.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khwarazm
  • Khwarazm-Shahs
  • Abbasids
  • Mu‘tazilites
  • Alawids