ماهیت و فلسفه خلاصه نویسی در فرهنگ اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اهمیت چشم ناپوشیدنی خلاصه‌نویسی، به منزله یکی از انواع بسیار مهم نوشته‌های مسلمانان در طول تاریخ اسلامی، از طریق بررسی قدمت آنها و نیز اعتباری که متفکران اسلامی برای این نوع نوشته‌ها قائل‌ شده‌اند و بالاخره از رهگذر فواید این گونه از آثار قابل پیگیری است. بررسی علل رویکرد مسلمانان به خلاصه نویسی، فایده شناسی و آسیب‌ شناسی این‌گونه از نوشته‌ها بر عهده این تحقیق است. در این بررسی، به علل مختلف این رویکرد، از جمله نیاز به تهیه کتاب های کوتاه آموزشی و درسی برای دانشجویان مسلمان اشاره شده، همچنین از دخالت و اراده حاکمان برای تلخیص برخی از آثار و نیز از پیشقدم شدن خود صاحبان آثار اصلی در راه تلخیص آثار خودنوشت، از بیم تلخیص احتمالی آثار خویش به دست افراد نااهل سخن به میان آمده است. در آسیب شناسی این نوع از نوشته‌ها، صرف نظر از اشاره به عدم وحدت رویه خلاصه‌نویسان و دخالت داده شدن گرایش‌های فکری و مذهبی در حذف یا ابقای مطلبی در حین تلخیص، ایجاز مخل در فرایند خلاصه‌نویسی که خود مقتضی شرح نویسی بر اینگونه از آثار  گرفتار آمدن نویسندگان در چرخه افراط و تفریط می‌شده، محل توجه قرار گرفته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reason of Brief-writing works in Islamic Culture

چکیده [English]

The importance of brief-writing as one of the major types of writing
can be tracked down through its history and validity among Islamic
intellectuals. This research evaluates Muslims' interest to brief-writing
and its advantages as well as its deficiencies. It also discusses the
rulers' decrees for some works being abstracted and the writers' efforts
to abstract their own works for the fear of doing by others who were
non-professional. The lack of unity over abstracting methods and the
interference of intellectual and religious modes in eradication the
subject are viewed in this research, as well as the interfering briefwriting
which might cause waste or over-indulging of writers. (R.H.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • brief-writing
  • abstract
  • types of works
  • Islamic Culture