جنگ های ایران و روس زمینه ساز تغییر رویکرد نظام آموزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایران عصر قاجاری در ابتدای قرن 19 م/ 13 ق در حالی مورد تجاوز روس ها واقع شد که بی-
خبر و عقب مانده از تحولات دنیا، با مشکلات عدیدهای در داخل کشور مواجه بود. علی رغم
نتایج تلخ، این واقعه دستاورد مهمی را نصیب فتحعلی شاه و اطرافیان وی کرد که از همه
مهمتر، آگاهی از ضعف تجهیزات نظامی و دانش روز بود. این موضوع، انگیزۀ اقدامات اصلاح-
طلبانه ای گردید که به دنبال درک کاستی های نظام تعلیم و تربیت، دولت مردان را در انجام
آنها مصمم ساخت. این مقاله بر آن است تا با بررسی مهم ترین اقدامات انجام شده در این
راستا، تأثیرات آنها را در فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحول و تغییر رویکرد نظام
آموزشی ایران تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wars between Iran and Russia as a Foundation of Change in Iran's Educational System

چکیده [English]

The Russian attack on Iran in Qajar Period at the beginning of the 19th
century occurred, at a time when Iran faced numerous problems in its
internal affairs ignorant of global changes, this unfortunate event had
a positive consequence, in that Fath Ali Shah and his court’s men
became aware of Iran's weakness in military equipments and science.
This in turn was an intensive development for reform in the
educational system of Iran. This article investigates the most
important actions taken in this regard which provides the background
for this reform. (R.H.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran at Qajar Period
  • wars between Iran & Russia
  • Maktabkhana
  • ÝAbbÁs Mirza
  • New Education