بررسی دو روایت از ماجرای جیش اسامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از ماجرای مشهور سپاه اسامه دو روایت در دست گرفته است : روایت مورخان سده های
اول هجری (واقدی، ابن سعد، ابن هشام، یعقوبی، بلاذری، طبری) و روایت متکلمان
شیعه که عمدتا توسط شیخ مفید در کتاب الارشاد بیان شده است . مورخان مذکور با
در نظر گرفتن حوادث قبل و همزمان با این رخداد آن را گزارش کرده اند، ولی روایت و
تحلیل شیخ مفید از این ماجرا با توجه به پیامدهای آن (از نظر شیخ ) صورت پذیرفته
است و می توان آن را تبیین و تحلیلی ناظر به نتیجه و غایت آن قلمداد کرد . روایت
مورخان مذکور، با نوعی آسان گیری توأم است و آنان در شناخت و ثبت جزئیات این
واقعه مهم اهتمام کافی به کار نبسته اند، امّا محتوای روایت شیخ مفید نیز ضمن
ناسازگاری با جایگاه معنوی و حتی سیاسی پیامبر (ص)، به دلیل عدم توجه کافی به
عوامل قبل و همزمان با این واقعه مقبول نمی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of two narrations of Usama's Djaysh Event

چکیده [English]

There are two narrative quotes on the well-known event of Usama's Djaysh
 
1)      The first century historian's narrative;
2)      The Shi'h theologian's narrative as Shiykh-I Mufid has narrated in Al-irshad.
The historians have accounted this event, through considering former and simultaneous, but Shiykh-I Mufid has analyzed and narrated it by regarding to its consequences. His analysis and explanation can be considered as a theological-functional explanation and analysis. The historians have narrated this event with a kind of oversimplification; and they haven't paid enough attention to know and record the details of it; on the other hand, the content of Shiykh-I Mufid's narrative is inconsistent with prophet's spiritual and ( even ) political states meanwhile it is not acceptable because of not having enough interest in the former and simultaneous circumstances with this event.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usama's Djaysh
  • Shiykh-I Mufid
  • Historians
  • Theologians