خوارزم تجلی گاه مکتب اعتزال در روزگار خوارزمشاهیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مکتب کلامی اعتزال یکی از شکوفاترین و پر رونق ترین دوره های خود را در سرزمین
خوارزم در روزگار خوارزمشاهیان سپری نموده است . این منطقه، نظر به مو قعیت
جغرافیایی و اقتصادی و تعاملات تجاری با اقوام و ممالک شرقی خاصه با اروپای
شمالی که صحنه نفوذ میراث فکری یونان بود ، ملت ها، ادیان و مذاهب گوناگون را در
خود جای داده بود . این عوامل با توجه به زمینه های فکری و فرهنگی ، امنیت اجتماعی
و ثبات سیاسی خوارزم در نفوذ اعتزال در آن و جذب و گرایش خوارزمیان به آن و نیز
بالندگی و شکوفایی فرهنگ و معارف عقلی در آن سرزمین در روزگار خوارزمشاهیان
بسیار تاثیر داشته است . در این مقال کوشش شده زمینه های اجتماعی و فرهنگی ،
فکری و مذهبی خوارزم بازبینی گردد و سهم خوارزمیان در ایجاد زمینه های لازم برای
رشد فرهنگ و معارف عقلی در این سامان شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

〖Kh〗^w arazm outbreak school of I'tizal in 〖Kh〗^w arazmshahs era

چکیده [English]

Theological school of I'tizal has one of the most majestic and widespread period in territory of arazm on arazmshahs era. That territory, regarding to geographical and economic situation and commercial exchange with eastern nations and governments, especially north European ones which were influenced by Greeks' thoughtful heritage, involved various ethnicities, religious and sects. This situation, considering the intellectual and cultural background, social security and political stability of arazm, was very effective and influential on I'tizal school in that territory, accepting and tending the people to it. It also helped to the expansion and development of culture and rational knowledge in that territory during arazmshahs period. Here is intended to study the social, cultural, intellectual and religious backgrounds of arazm; and to know arazmshahs cooperation in bringing about the conditions for developing the culture and rational knowledge in that territory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 〖Kh〗^warazm
  • History of Islamic Theology
  • I' tizal school
  • Mu'tazila
  • 〖Kh〗^warazmshahs