دربارۀ تبیین تاریخی 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تبیین پاسخ به پرسش از چرایی یک پدیده یا رویداد است ، همان گونه که
توصیف پاسخ به پرسش از چگونگی آن است . الگوهای اصلی در تبیین علمی دو
الگویِ قیاسی -قانون وار و استقرائی -آماری بوده اند. الگوهای دیگری نیز به عنوان
مکمل یا جانشین این دو الگو معرفی شده اند که در بهترین حالت بهبود یافته و
یا اصلاح شدۀ آن دو به شمار می آیند. جدانگری توضیح در علوم طبیعی بر
اساس تبیین و علوم انسانی بر اساس فهم در هم نهاده ای از تبیین و فهم که
پوپر پیشنهاد می کند، برطرف شدنی است . عینیت مطلوب در تبیین علمی، و
همچنین تبیین تاریخی، نیز می تواند به کمک راه حل پوپر حفظ شود . این راه
حل تعریف تازه ای از عینیت را براساس رهیافت نقدی پیش می نهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Historical Explanation

چکیده [English]

An explanation is an answer to why-question as a description is an answer to
how-question. In the beginning of 20 century, a few philosophers of science,
and philosophers of history too, believed that all scientists (and historians)
must similarly explain the phenomena and (historical) events. D-N Model
and I-S Model have been introduced by philosophers and scientists during
the four decade discussions. Moreover, the positivistic approach maintains
that the explanations preserve the objectivity. Some philosophers, in
contrast, argue that the early definition of objectivity isn't exact and rigorous.
It is, here, claimed that Popper's view in which the objectivity is not a single
scientist's work but the critical debates and cooperative competitions among
the scientists and philosophers, is the best proposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of history
  • Explanation
  • historical explanation
  • explanation model
  • understanding
  • objectivity