ثابت بن سنان صابی و سنت تاریخ نگاری در اسلام 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ثابت بن سنان صابی از جمله مورخانی است که به رغم آن که آثارشان در سده های بعد
مورد استفاده قرار گرفته است، اما امروز، به علت در دسترس نبودن آن آثار ، شأن و
اهمیتشان چندان شناخته شده نیست . در این مقاله با نگاهی کوتاه به زندگانی ثابت
بن سنان به معرفی دو اثر مهم وی، یعنی تاریخ کبیر و اخبار قرامطه پرداخته ایم و برای
نشان دادن اهمیت کتاب تاریخ او و اینکه چه مقدار از آن مطالب اکنون در اختیار
ماست، به میزان و شیوۀ استفادۀ ابوعلی مسکویه از تاریخ او در تألیف تجارب الامم
اشاره کرده و در پایان در مورد اخبار قرامطه نیز این فرضیه را مطرح ساخته ایم که این
کتاب بخشی از همان تاریخ کبیرا ست که بعدها به صورت کتابی مستقل درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thābit b. Sinān Ṣābī and the Tradition of Historiography in Islam

چکیده [English]

Thābit b. Sinān Ṣābī is one of the historians that their works, despite being
used in several centuries, are not extant today; and for this reason their status
and importance are not so known