ابوالحسن علی بن مهدی مامطیری ادیب و مُحَدثی گمنام از قرن چهارم هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابوالحسن علی بن مهدی مامطیری ادیب و محدث گمنام طبرستانی در قرن چهارم
هجری می زیسته است . نسخه ای از کتاب نزهة الابصار و محاسن الآثار به قلم این ادیب به
تازگی پیدا شده و یکی از نسخه پژوهان ایرانی آن را معرفی کرده ولی تاکنون به چاپ
نرسیده است . در این پژوهش شرح حال و آثار ادیب یادشده با نگاهی به کتاب
نزهة الابصار مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abū l-Hasan Alī b. Mahdī Māmatīrī a Traditionist and a Man of letters from 4th Century

چکیده [English]

Abū l- Hasan Alī b. Mahdī al- Māmatīṛī was a unknown traditionist and a
man of letter who lived in the forth centuryA.H. Recently a manuscript of his
book named as Nuzhatُ l Absār va Mahāsinُ l- Āthār has been discovered and
introduced by an Iranian bibliographer. This article triest to introduce
Māmatīrī and his works, especially Nuzhat l- Absār.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Māmatīṛī
  • Nuzhatُ l Absār va Mahāsinُ l- Āthār
  • Nahjd l- Balāqa
  • Ahlal- bayt