زمینه های گسترش فلسفه و کلام در روزگار سامانیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دولت سامانی (261-389ق) در بالندگی و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی -اسلامی نقش مهم و ماندگاری ایفا کرده است. کلام و فلسفه نیز یکی از شکوفاترین وپررونق ترین دوره های خود را در خراسان و ماوراءالنهر، در این روزگار سپری نموده است.از این روی در این نوشتار کوشش شده زیرساخت ها و مبانی اجتماعی، تربیتی، فکری وفرهنگی حکمرانان سامانی و همچنین ساختار سیاسی، اقتصادی و اداری حکومت آنانبازبینی شود تا بر مبنای آن نقش سامانیان در ایجاد زمینه های لازم برای رشد فلسفه وکلام در این سامان شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fields of growing of philosophy and theology in Samanids Era

چکیده [English]

Samanid state (261-389 A.H.) had an important and persistent role in growing and flourishing of Indian-Islamic culture and civilization. One of the most flourishing times of Islamic theology and philosophy occurred in Samanid era, so this paper is to examine the Samanid rulers’ educational, intellectual and cultural bases and also Samanid political, social, economical and administrative structure in order to recognize accordingly Samanids’ role in creating essential field for growing philosophy and theology in this era of the history of Khurasan and Transoxania.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Islamic philosophy and theology
  • Samanids
  • Caliphate
  • Balkhi
  • Ameri
  • Nasafi