بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از ویژگی های تاریخ نگاری در دورۀ فاطمیان، ظهور سبک جدیدی بود که در کنار
تاریخ سیاسی، جنبه های مختلف تاریخ اجتماعی ، از جمله مسائلی چو ن نحوۀ
عملکرد دولت در ادارۀ امور مالی، قضایی، اداری و نظامی و نظام تشکیلاتی را
مورد توجه قرار می داد. در این نوشتار شماری از قدیم ترین نگاشته هایی که در
باب تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دورۀ فاطمیان یا اوایل دورۀ ایوبی، نوشته
شده و خود از مصادر تاریخ نگاری متأخرتر قلمداد می شوند، معرفی و در باب
اهمیت و اعتبار این منابع، توضیحاتی به اختصار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis if Sources of the History of Administrative and Financial Organizations in Fatimids State

چکیده [English]

Fatimid historiography is featured by the appearance of a
new style which considered together with the political history,various aspects of social history, like quality of state s operoution
in managing financial, judicial administrative and military affairs,
and organizational system. This paper is to introduce some of the
oldest scripts which have written on the history of administrative
and financial organizations in Fatimid era or in the beginning of
Ayubid era and are counted as later sources of historiography, and
also is to discuss the importance and validity of these sources
briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social Fatimids
  • Historiography
  • Sources of administrative and financial organizations