فراز و فرودهای هویت ایرانی- اسلامی (از آغاز تا تهاجم تیمور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هویت ملی ایرانیان ریشه در اعماق فرهنگ و تمدن ایران دارد . فرهنگ و تمدنی
که تاریخ آن با توجه به شواهد متعدد باستان شناسی دست کم به هزاره پنجم ق .م
برمی گردد. آریاها که در حدود هزاره اول ق .م وارد ایران شدند با استفاده از این
میراث غنی و بهره گیری از دستاوردهای چندهزائ ساله تمدن ها بین النهرین،
مصر و جز این ها اساس تمدن و فرهنگی اصیل و استواری را پایه نهادند که در
تندباد تهاجم اقوام عرب و ترک اگر چه از خود انعطاف نشان داد؛ اما اصالت
خویش را از دست نداد . با ورود اسلام به ایران و بر اثر تلاش های گروه های
شکل گرفت ؛ اما درست زمانی که « هویت ایرانی - اسلامی » مختلف به تدریج
هویتِ تازه شکل گرفته رو به بالندگی نهاده بود، تهاجم ترکان همه معادلات را به
هم ریخت و این هویت نوپا را در معرض چالش های جدی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluctuations of Iranian-Islamic Identity (From the Beginning till Tamer lane Invasion)

نویسنده [English]

  • M Tarafdari
چکیده [English]

Iranians national identity is rooted deeply to Iranian culture
and civilization; such a culture and civilization which by virtue
of numerous archeological evidences, its great achievements
date back to at least 5th millennium B.C.
Taking advances, of this rich heritage and millennial
achievements of civilizations of Mesopotamia, Egypt, etc., Arians
who entered Iran about first millennium B.C., laid the
foundation of a noble and strong civilization and culture that
though showing flexibility in confrontation with Arab and Turk
nations, did not lost its nobility. By the entrance of Islam into
Iram and as a result of the efforts of various groups, gradually
the “Itanian-Islamic Identity”was formed. But this newly formed
identity was just growing when the Turkish invasion unbalanced
the situation and exposed this nowly-established identity to
serious challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Iranian-Islamic identity
  • Turks