نابودی آثار تاریخی آمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آمل در استان مازندران (طبرستان) شهری قدیمی از دوران پیش از اسلام
است. در دوران اسلامی به عنوان مرکز عمدۀ سیاسی و فرهنگی در سواحل
جنوبی دریای مازندران سابقه ای طولانی دارد. علی رغم یک چنین قدمت، شمار
ابنیه تاریخی در این شهر نسبتاً چشمگیر نیست. مقالۀ حاضر به علل نابودی بناها
و یادمان های تاریخی آمل، به ویژه آن دسته که در اوایل قرن بیستم میلادی نابود
شدند، می پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Destruction of Āmul’s Historical Monuments

چکیده [English]

Āmul, in the province of Māzandarān (former Tabaristān), is an old
town from pre-Islamic period. She has a long record of being the main
political and cultural center on the southern shores of the Caspian.
Despite such an antiquitiy, the existing monuments in the town are
relatively unconsiderable. The present article intends to discuss causes
of destruction of Āmul’s historical buildings and monuments, more
particularly those which were destroyed in the early 20th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Āmul
  • Monuments
  • Māzandarān