تأملی در تسامح مذهبی مغولان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات مذهبی ایران در دورة ایلخانان مغول (656-736ق) با رشد نسبی تفکر شیعی، در مقایسه با ادوار پیش همراه بود . پژوهش های متعددی دربارة عوامل این پدیدة تاریخی نسبت داده اند . « تسامح مذهبی مغولا ن » انجام گرفته که در برخی از آن ها، این پدیده را به این نوشتار در صدد است با بازخوانی سیاست های ایلخانان مغول در قبال ادیان و مذاهب مختلف، و به دست دادن تصویری روشن از اوضاع مذهبی این دوره، صحت و سقم انگار مذکور را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration on Mongols’ Religious Toleration in Iran

چکیده [English]

During Ilkhanid era (656-736 A.H.), religious changes in Iran was
followed by a relative development of Shiite thought in comparison
to the past. Several researches have arisen out of this historical
phenomenon; some relate it to “Mongols’ religious toleration”.
Reexamining Ilkhanids’ politics against different religions and sects,
and presenting a clear view of religious status of this era, this article
is to consider truth or falsity of the aforementioned idea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious situation in Iran
  • Mongols
  • religious toleration