دهقانان و فتوح اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دهقانان (دیهگانان) به عنوان نمایندگان طبقه متوسط در ایران پیش از اسلام ، در
تحولات درونی جامعه همواره حضوری فعال داشتند و خصوصا در عصر ساسانی به
عنوان حلقه ارتباطی میان حکومت مرکزی، اشراف آریائی تبار، موبدان زرتشتی و توده
مردم به شمار می رفتند. از آغاز فتوح اسلامی و سپس در طول سده های اول و دوم
هجری نقش آنهادر تحولات ایران بارزتر گردید، به گونه ای که دهقانان، بخش عمده ای
از تحولات اقتصادی و اجتماعی ایرانیان را در دوران اسلامی هدایت نمودند و وظیفه
حفظ فرهنگ کهن ایرانی و انتقال آن را به نسل های آینده بر عهده گرفتند . دراین
پژوهش به بررسی نقش دهقانان در فتوح اسلامی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dihghāns and Islamic Conquests

چکیده [English]

As the representatives of the social middle class in Iran before Islam,
Dihghāns had an active role in the inner changes of the society;
particularly in Sassanid era that they were a joining link between
central government, Arian aristocrats, Zoroastrian priests, and people.
From the beginning of Islamic conquests and then during the first and
second centuries after Hijra, their role became more prominent as they
conducted most of the economical and social changes in Islamic Iran,
and protected the old Iranian culture and transmitted it to next
generations. This role is investigated in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Iran in First Century
  • Sassanid Dynasty
  • Dihghāns
  • Islamic Conquests
  • Arabs and Iranians peace treaties