جایگاه و توانمندی های سیاسی نهاد شرطه بغداد (از تأسیس تا اوایل عصر بویهی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در عهد خلافت عباسیان، شرطه بغداد بود؛ این
مقاله می کوشد تا ضمن اشاره به چگونگی شکل گیری این نهاد و برخی از ویژگی های
خاص آن، به انگیزه های جریان ها و چهره های مختلف سیاسی برای در اختیار گرفتن
نهاد شرطه بغداد، تأثیر صاحبان قدرت و سیاستمداران مختلف بر آن نهاد و بازشناسی
سیاست های ایشان در این راه و نیز زمینه ها و نحوه تأثیر تحولات و رقابت های سیاسی بر
برخی از راهکارهای رایج برای اداره نهاد شرطه بغداد هم چون نحوه انتخاب فرماندهی
آن و یا حوزه فعالیت ها و وظایف آن نهاد، بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Baghdad Shurta Institution and Its Power (from Establishment till Early Buyid Period)

چکیده [English]

Baghdad shurta was one of the most important governmental
institutions in Iraq region during Abbasid caliphate. Alluding to the
story of the formation of this institution and some of its special
features, this article is to consider different political motivations for
being in control of Baghdad Police; influence of different authorities
and politicians and their politics on it; backgrounds and ways through
them political changes and competitions affected the prevalent
procedures of its management, such as choosing its chief; and its
fields of activity and duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Islamic Institutions
  • Baghdad
  • Shurta
  • Abbasid Caliphate
  • Tāhirids
  • Saffārids
  • Turks