بازرگانی دریایی سیراف در سده های نخستین اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بندر سیراف با هدف گسترش بازرگانی و امنیت خلیج فارس در دورۀ ساسانی پدید آمد
و به زودی چون اُبُلّه اهمیت بسیار یافت . پس از اسلام، خصوصا در قرون سوم و چهارم
هجری، زمینه ها و عواملی باعث شدند تا سیراف به بندری طراز اول در خلیج فا رس
مبدل شود و دوره ای از رونق و شکوفایی را تجربه کند . از این عوامل ، تنزّل بصره به
سبب آشوب های سیاسی، موقعیت مساعد جغرافیایی سیراف و عمق مناسب سواحل آن،
تجارب و تلاش های دریانوردان و تاجران سیرافی و از همه مهم تر عنایت ویژه
پادشاهان آل بویه به این بندر و پس کرانه های آن در فارس در خور بررسی است .
سیراف در دورۀ شکوفایی خود با بنادر و مناطق گوناگونی در چین، هند و سیلان ؛
دریای سرخ و آفریقای شرقی و سواحل جنوبی و شمالی خلیج فارس ارتباط بازرگانی
مؤثّر منطقه ای و بین قاره ای داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marine Trade in Siraf during the First Islamic Centuries

چکیده [English]

Siraf port founded in Sassanid time in order to develop trade and
security in Persian Gulf, and soon became very important, like Ubulla
port. In Islamic medieval centuries, especially 3rd and 4th centuries
A.H., some backgrounds and factors led Siraf to flourish and become
the most important port in Persian Gulf. The decline of Basra port due
to political riots; appropriate geographical location of Siraf and
suitable depth of its shores; experiences and efforts of siraf’s seafarers
and tradesmen; and finally Buyids special patronage to this port and
its hinterlands in Fars province, are considerable factors in this regard.
Siraf in its flourishing period had effective regional and
intercontinental commercial relations with Different ports and regions
of China, India and Ceylon, Red sea and eastern Africa, and southern
and northern shores of Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siraf
  • Siraf Trade in Islamic period
  • Persian Gulf trade
  • Trade in India Ocean