اقلیت مسلمان رومانی (از استقلال تا امروز) 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

منطقه دابروجا در جنوب شرقی رومانی، از او ایل قرن 15 میلادی تا زمان جنگ استقلال (1877-1888 میلادی )، بخشی از امپراتوری عثمانی بود و اکثریت جمعیت این -  منطقه مسلمان بودند . پس از شکست عثمانی ها در جنگ 1878 میلادی، این منطقه از امپراتوری عثمانی جدا شد و جزئی از خاک رومانی گردید و از سکنه مسلمان آن، دسته ای با ارتش عثمانی به خاک امپراتوری عثمانی مهاجرت کردند و دیگران ، به عنوان یک اقلیت دینی و نژادی ، به زندگی خود در رومانی تازه استقلال یافته ادامه دادند . این مقاله می کوشد تا به جنبه هایی از احوال مختلف حیات این اقلیت، از زمان استقلال رومانی تا امروز، بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslim Minority in Romania (from Independence till Now)

چکیده [English]

Dobruja, a region in the southeastern Romania, was under Ottoman
control, and had a Muslim majority, from early 15th century until
Romanian independence war (1877-78). After this war which led to
Ottomans defeat, this region departed from Ottoman Empire and
became a part of Romania. Then part of its Muslim population
migrated to Ottoman territory, accompanying Ottoman army, and the
other part remained in newly independent Romania, as a religious and
ethnic minority. In this article, different aspects of this minority’s life
in Romania from independence till now, are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam in Romania
  • Dobruja
  • Ottoman Empire
  • Turks