دارو شناسی در اندلس، دوره موحدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حضور هشتصد ساله مسلمانان در اندلس دستاوردهای بسیار داشت و در این میان، داروشناسی و داروسازی در دوره موحدان از جایگاهی خاص برخوردار بود. در این دوره چندین داروشناس نامدار همچون غافقی، ابن رومیه، ابوالخیر اشبیلی و ابن بیطار فعالیت علمی داشتند و صدها گیاه دارویی را به مجموعه کتاب های داروشناسی افزودند که نسبت به گذشته این دانش، بسیار قابل توجه بوده است. دانش داروشناسی در این دوره از جنبه طبقه بندی داروها، ضبط صدها گیاه دارویی خارج از اندلس در کتاب ها، مقایسه داروهای گیاهی و معدنی و حیوانی سرزمین های گوناگون بایکدیگر، سفر داروشناسان اندلس به سرزمین‌های شمال آفریقا، شام، آسیای صغیر و تحقیقات میدانی و مشاهدات عینی آن ها، آوردن مترادف نام گیاهان دارویی به زبان‌های فارسی، بربری، عربی، یونانی، اندلسی (اسپانیایی) در آثار و نوشته‌ها ممتاز است؛ این پژوهش به بررسی دانش داروشناسی و داروسازی در دوره موحدان می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pharmacology in Andalus Almohades period

نویسنده [English]

  • M khajemirza
چکیده [English]

Eight hundred years of Muslims in Andalus brought up many outcomes and among them all, pharmacology and pharmaceutics in Almohads period had a special position. In this period some famous pharmacologists like: Ghāfiki, Ibn Rūmyya, Abou Ikhayar Seville, Ibn Baytar were involved in scientific activities and added hundred of herbs to the collection of pharmacology books, which has been so outstanding according to the history of this science. Pharmacology science in this age is so considerable of herbs from out of Andalus in books, comparing herbal mineral animal medicines of different regions, Andalus pharmacologists travelling to the lands of north Africa, Asia, Syria minor and their spot observation, making equivalent for herbal medicines in Persian, barbarian, Arabic , greek and Spanish languages. This research is a survey on pharmacology and pharmaceutics in Almohads period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andalus
  • Almohades
  • Pharmacology