خطط نگاری در مصر اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حجم عظیمی از معلومات تاریخی، جغرافیایی و ادبی مصر اسلامی در آثاری فراهم آمده، که به شیوه خطط نگاشته شده‌اند. این شیوه تاریخ‌نگاری در مصر با ابن عبدالحکم آغاز شد، با مقریزی به اوج خود رسید و با علی پاشا مبارک روی به افول نهاد. در این نوشتار در سه بخش، خطط نگاری پیش از مقریزی، خطط مقریزی و خطط نگاری پس از مقریزی به معرفی و بررسی کتب خطط و جایگاه خطط نگاری در تاریخ نگاری مصر اسلامی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

khitatnigari in islamic Egypt

نویسنده [English]

  • M.A Panle
چکیده [English]

A great amount of historical, geographical and literary knowledge of Islamic Egypt  has been assembled in the works written in the genre of Khital. This genre of historiography in Egypt which was begun by Ibn ‘Abd il- Hakam , was raised to its summit by Makrizi and began to wane in Ali Pasha Mubarak. In this article, in three parts  - Khitatnigari before Makrizi´s Khitat and Khitatnigari after Makrizi – We introduce the books on Khitat and study the status of Khitatnigari in the historiography of Islamic Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khitat
  • Khitatnigari
  • Islamic Egypt
  • Makrizi