حکومتگران و تحولات مذهبی آذربایجان (از برافتادن ایلخانان تا برآمدن صفویان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در فاصله زوال ایلخانان تا پیدایش صفویان بر اثر تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی، به تدریج نفوذ مذهب اهل‌ سنّت در ایران، از جمله آذربایجان روی به کاهش نهاد. از این رو، مقارن تشکیل دولت صفوی، وضع مذهبی آذربایجان، برای تغییر مذهب مساعدتر بود. در کنار این تحول، دولت­ های مختلف حاکم بر آذربایجان در این دوره، نه تنها سیاست­ های مذهبی متعصبانه‌ای در حمایت از تسنن اتخاذ نکردند، بلکه جلایریان و قراقویونلوها، تا بدان حد با شیعیان همدلی نشان دادند که از آن ­ها به عنوان دولت­ های شیعی یاد می‌شود. در این پژوهش، سعی شده با ارائه تصویری از روند تحولات مذهبی درآذربایجان، چگونگی فراهم آمدن زمینه‌ها­ی تحول مذهب از تسنن به تشیع در این خطّه در دوره مذکور، تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rulers and Religious Changes in Azerbaijan (From the Fall of the Ilkhanids till the Rise of the Safavids)

نویسنده [English]

  • M Ebadi
چکیده [English]

Due to different political, social and religious developments, from the
fall of the Ilkhanids till the rise of the Safavids, majority of Sunnites
began to decrease in Iran, and therefore Azerbaijan. By the time of the
establishment of the Safavids, Azerbaijan was more susceptible to this
religious shift. Apart from these developments, Azerbaijan’s rulers at
this time did not adopt fanatic policies to support Sunnites.
Furthermore, the Jalayirids and the Qara Quyunlu indicated unanimity
with Shi‘ites to the extent that they are considered as Shi’ite states.
Presenting an image of the course of religious developments in
Azerbaijan, this article is to clarify the formation of backgrounds of
this religious shift in Azerbaijan of that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Shi‘ism development
  • the Chupanids
  • the Jalayirids
  • the Qara Quyunlu
  • the Aq Quyunlu