نویسنده = پنجه، معصومعلی
تعداد مقالات: 1
1. پزشکان غیرمسلمان در دربارهای اسلامی دوره میانه

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-56

بهروز شورچه؛ معصومعلی پنجه