نویسنده = ذیلابی، نگار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل برون دینی گزارههای نکوهش‌گرایانه درباره زنان در نهج‌البلاغه

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-32

نگار ذیلابی؛ مرضیه محصص