نویسنده = دلفانی، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نظریه اِبصار ابن‌هیثم بر رواج پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانس

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-183

پروانه دلفانی؛ اسماعیل بنی اردلان