نویسنده = اسد بیگی، اردشیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بینش و نگرش سیره‌نگاری دیلمی در غرر الاخبار و درر الآثار فی مناقب ابی الائمة الاطهار(ع)

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

اردشیر اسد بیگی؛ حمیده طلائی