نویسنده = نظری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اجزاء فواره‌های خودکار: میزاب، مُقَلَّب و نصف‌طَرجَهار برپایه کتاب الطرق السنیّة فی الآلات الروحانیّة

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-139

سعید نظری؛ علی غفرانی؛ ایرج نیکسرشت