نویسنده = غفرانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. فصد در پزشکی مسلمانان

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

علی غفرانی؛ نرگس کدخدایی کلات


2. اجزاء فواره‌های خودکار: میزاب، مُقَلَّب و نصف‌طَرجَهار برپایه کتاب الطرق السنیّة فی الآلات الروحانیّة

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-139

سعید نظری؛ علی غفرانی؛ ایرج نیکسرشت