نویسنده = نورمحمدی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نقش ادوات پرتابی در جنگ‌های قلعه‌ای در سرزمین‌های اسلامی پیش از ابداع توپ

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-89

محمد حسین فرجیهای قزوینی؛ محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو


2. تنوع و تکامل پرتابه های جنگی در دوره اسلامی

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-116

محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو