نویسنده = معصومی، محسن
تعداد مقالات: 5
1. نظریه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان (برپایه آداب‌الحربها

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-128

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ محسن معصومی؛ ابراهیم موسی‌پور بشلی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی


2. الجامعة السیفیة، مرکز تعلیمات بُهره‌های داودی: نظام آموزشی، ساختار ادارى، تحولات و کارکردها

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-168

محسن معصومی؛ فرهاد حاجرى


3. فیل در دوره سلاطین دهلی: اهمیت و کارکردها

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

فردین محرابی کالی؛ محسن معصومی


4. بررسی مناسبات بین سلاطین دهلی و خلفای عباسی

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-134

محسن معصومی؛ سعید شیرازی


5. هندوان و آیین های محرم در دکن

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 173-190

محسن معصومی